CyberSecurity

Systemy bezpieczeństwa IT firmy to INWESTYCJA, a nie koszt.
Informatyzacja firm przyniosła za sobą wiele korzyści, ale także zagrożeń. W Cybersys pomożemy zabezpieczyć Twoją firmę przed utratą reputacji w wyniku wycieku oraz blokady dostępu do danych wrażliwych, aplikacji, czy urządzeń. W oparciu o rozwiązania renomowanych producentów oraz własne kompetencje, zminimalizujemy ryzyko związane z cyberatakami i zapewnimy pracownikom bezpieczny dostęp do sieci.

 

ExternalSecurity

Chronimy przed zagrożeniami z zewnątrz
W ramach usług ExternalSecurity oferujemy dostarczenie narzędzi służących do blokowania zagrożeń pochodzących z sieci Internet. Usługi oparte są o systemy:

 • NGFW/UTM – Next Generation Firewall/Unified Threat Management – systemu sprzętowego służącego do ochrony ruchu przychodzącego i wychodzącego, który oferujemy w wariantach Basic oraz Total.
 • AV – AntyVirus – oprogramowania zainstalowanego na komputerach użytkowników, chroniącego stacje robocze, gdy znajdują się poza zasięgiem sieci firmowej.

ExternalSecurity – Korzyści dla firmy:

 • Większe bezpieczeństwo korzystania z Internetu.
 • Odparcie szerokiego zakresu ataków w sieci przed dotarciem do sieci firmowej.
 • Ochrona zasobów firmowych przed atakami sieciowymi.
 • Elastyczność w doborze opcji dodatkowych urządzenia.
 • Elastyczność usługi bez konieczności wymiany urządzeń firmowych.
 • Scentralizowana polityka bezpieczeństwa dla wszystkich chronionych lokalizacji.
 • Wsparcie informatyczne przy konfiguracji.
 • Portal służący do zarządzania usługą.
 • Kontrola sposobu korzystania z sieci w Twojej firmie.

InternalSecurity

Dbamy o bezpieczeństwo wewnętrzne

W ramach usług InternalSecurity oferujemy dostarczenie narzędzi służących zapobieganiu wyciekowi danych firmowych. Usługi oparte są o systemy:

 • DLP – Data Loss Prevention – oprogramowania zabezpieczającego dane firmowe takie jak dane klientów, know how, dane kadrowo-płacowe, przed wyciekiem poza struktury firmowe, jak i między jej działami.
 • MDM – Mobile Device Management – oprogramowania służącego do zarządzania urządzeniami mobilnymi, pozwalającego między innymi na: zdalne lokalizowanie urządzeń, zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami, blokadę/formatowanie urządzeń oraz inne w zależności od zakupionego pakietu.

InternalSecurity – Korzyści dla firmy:

 • Ochrona danych wrażliwych i dostępu do nich.
 • Monitorowanie działania firmy.
 • Zgodność z prawnymi wymogami ochrony danych.
 • Dopuszczenie do sieci wybranych urządzeń.
 • Analiza zachowania aktywności pracowników.
 • Zdalna konfiguracja urządzeń mobilnych.
 • Ochrona ważnych informacji i dostępu do firmowych aplikacji.
 • Możliwość kontroli dozwolonych aplikacji.
 • Kontrola dzięki funkcjonalności raportowania.

 

Systemy informatyczne i sieć wymagają stałego monitorowania. Powinny podlegać okresowej wymianie sprzętu w celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa IT. Technologia ulega ciągłej zmianie, a wraz z nią, zmianie ulegają sposoby łamania zabezpieczeń.

Scroll Up